Το Λαογραφικό Μουσείο του Παρθενώνα Χαλκιδικής!

 Το παλιό Δημοτικό Σχολείο έγινε Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί εργαλεία, σκεύη, ενδυμασίες και μόνιμη φωτογραφική έκθεση από τον 20ο αιώνα και προγενέστερα!
Οι βαριές πέτρες που υπάρχουν στον αυλόγυρο, συνέθλιβαν τις ελιές κι έβγαινε το λάδι!

Πηγή: magdax.blogspot.gr

Post by mtsotsa